Sīkdatne


Ievads

AVION.lv  ir apņēmies aizsargāt mūsu klientu konfidencialitāti un ļoti nopietni uzņemas atbildību par klientu informācijas drošību. Mēs būsim skaidri un pārredzami attiecībā uz informāciju, ko mēs savācam, un ko mēs darīsim ar šo informāciju.

Šajā politikā ir noteikts:

     -Kādus personiskos datus mēs apkopojam un apstrādājam saistībā ar jūsu attiecībām ar mums izmantojot mūsu tīmekļa vietni, mobilo pielikumu un tiešsaistes pakalpojumus;
     -Kur mēs iegūstam datus;
    - Ko mēs daram ar šiem datiem;
     -Kā mēs uzglabājam datus;
     -Kam mēs pārsūtam / izpaužam šos datus;
     -Kā mēs rīkojamies ar jūsu datu aizsardzības tiesībām;
     -Un kā mēs ievērojam datu aizsardzības noteikumus.
     Visi personas dati tiek vākti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas un ES datu aizsardzības likumiem.


Šajā politikā AVION.lv (šajā politikā saukts par „mēs”,”mums”, „mūsu” vai „AVION.lv”) galvenokārt, attiecas uz www.avion.lv mājaslapu.


Kādus personas datus mēs iegūstam

Personiskie dati nozīmē jebkuru ar jums saistītu informāciju, kas ļauj mums identificēt jūs, piemēram, jūsu vārdu, kontaktinformāciju, rezervācijas atsauces numuru, maksājuma informāciju un informāciju par jūsu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei.

Mēs varam vākt personas datus no jums, kad jūs rezervējat lidojumu , izmantojot mūsu vietni, piedalaties aptaujā vai konkursā, vai sazinaties ar mums.

Mēs varam apkopot šādas informācijas kategorijas:

a. Nosaukums, mājas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pase vai citi atzīti personas identifikācijas karšu numuri un informācija, kredītkarte / debetkarte vai cita informācija par maksājumu;

b.Informācija par pasažieri, kurā ietverts jūsu vārds, valstspiederība, dzimšanas datums, dzimums, pase vai personas kods, derīguma termiņš un izdošanas valsts;

c. Medicīniskie nosacījumi pasažieriem, kuriem ir īpašas medicīniskās prasības un / vai uztura prasības;

d. Ceļojumu vēsture, tostarp informācija par jūsu lidojumiem un pakalpojumiem, kas rezervēti saistībā ar jūsu lidojumiem;

e. Saziņas, ar kurām jūs sazināties vai nosūtāt mums datus pa e-pastu, zvanot  vai ar sociālo mediju starpniecību.

f. Atrašanās vieta, ieskaitot datora vai ierīces reāllaika ģeogrāfisko atrašanās vietu, izmantojot GPS, Bluetooth un jūsu IP adresi, ja izmantojat atrašanās vietas noteikšanas funkcijas un ieslēdzat atrašanās vietas pakalpojumus, iestatījumus ierīcē un datorā.


Kā mēs izmantojam jūsu personas datus, kāpēc un cik ilgi

Jūsu datus var izmantot šādiem mērķiem:

a. Jūsu pieprasīto produktu un pakalpojumu nodrošināšana: mēs izmantojam informāciju, kuru jūs sniedzat, lai veiktu pakalpojumus, kurus esat pieprasījis saistībā ar savu lidojumu, ieskaitot pieprasītās lidojuma izmaiņas;

b. Sazināšanās ar jums lidojuma laika maiņas vai atcelšanas gadījumā: mēs nosūtām jums paziņojumus par jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem un jebkādām izmaiņām šajos pakalpojumos. Šie paziņojumi netiek veikti mārketinga nolūkos, un to nevar izvēlēties;

c. Kredīta vai cita maksājumu kartes verifikācija / pārbaude: mēs izmantojam jūsu maksājumu informāciju grāmatvedības, norēķinu un revīzijas nolūkiem un lai atklātu un / vai novērstu jebkādas krāpnieciskas darbības;

d. Administratīvie vai juridiskie mērķi: mēs izmantojam jūsu datus statistikas un mārketinga analīzei, sistēmu testēšanai, klientu aptaujām  vai, lai risinātu domstarpības vai prasības. Ņemiet vērā, ka veicot statistikas un mārketinga analīzes mērķus, mēs varam veikt datu profilēšanu, pamatojoties uz datiem, kurus mēs iegūstam no jums. Jebkura profilēšanas aktivitāte tiks veikta tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, lai nodrošinātu, ka visi dati, uz kuriem tā pamatojas, ir precīzi. Sniedzot jebkādus personas datus, jūs nepārprotami piekrītat, ka mēs varam tos izmantot, lai veiktu profilēšanas darbības saskaņā ar šo privātuma politiku;

e. Imigrācijas / muitas kontroles drošība: mums var būt pienākums sniegt jūsu informāciju robežkontroles aģentūrām;

f. Drošība, veselība, administratīvā darbība, noziedzības novēršana / atklāšana: mēs varam nodot jūsu informāciju valsts iestādēm vai izpildiestādēm par atbilstību juridiskajām prasībām;

g. Klientu apkalpošanas saziņa: mēs izmantojam jūsu datus, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums kā mūsu klientu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, un uzlabotu mūsu sadarbību ar mums;

h. Nodrošinot pielāgotus pakalpojumus: mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu informāciju, kas, mūsuprāt, ir jums interesanta pirms ceļojuma, brauciena laikā un pēc tā, kā arī pēc tam, kad esat ceļojis ar mums, un personalizējot mūsu piedāvātos pakalpojumus, piemēram, īpašos piedāvājumus saviem iecienītākajiem galamērķiem;

i. Mārketings: laiku pa laikam mēs ar jums sazināsimies ar informāciju par lidojumu veicināšanu un papildus produktiem, izmantojot e-sakarus. Jums būs izvēle izvēlēties, vai atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas. Jums tiks dota iespēja ikvienā e-saziņā, kuru mēs nosūtīsim, atrakstīties, ka vairs nevēlaties saņemt mūsu tiešā mārketinga materiālus.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamats to izdarīt. Juridiskais pamats būs atkarīgs no mums savāktajiem  un jūsu personīgajiem datiem.

Vairumā gadījumu mums būs jāpārstrādā jūsu personas dati, lai mēs varētu noslēgt mūsu pakalpojuma  līgumu ar jums.

Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus par vienu vai vairākiem no šiem:

              - Izpildīt juridiskas saistības (piemēram, imigrācijas vai muitas prasības);
              - Jūs esat piekritis mums, izmantojot jūsu personas datus (piemēram, ar mārketingu saistītu lietojumu);
              - Lai aizsargātu jūsu vai citas personas svarīgas intereses (piemēram, medicīniskās palīdzības gadījumā);

Mēs izmantosim jūsu datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķi, kuram tie tiek apstrādāti. 

Mums varētu būt nepieciešams saglabāt personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, attiecībā uz prasībām par atceltajiem lidojumiem saskaņā ar ES Regulu Nr. 261/2004) vai arī, lai izskatītu sūdzības, jautājumus un aizsargātu mūsu likumīgās tiesības, ja tiek iesniegta prasība. Kad mums vairs nebūs nepieciešami  jūsu personas dati, mēs to izdzēsīsim vai iznīcināsim.


Jūsu personīgo datu drošība

Mēs sekojam stingrām drošības procedūrām jūsu personas datu glabāšanā un izpaušanā, kā arī aizsargājam to pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumu. Jūsu sniegtie dati ir aizsargāti, izmantojot tehnoloģiju SSL (Secure Socket Layer). SSL ir nozaru standarta veids, kā šifrēt personas datus un kredītkaršu datus, lai tos droši varētu pārsūtīt internetā.

Visa maksājumu informācija tiek pārsūtīta pa SSL, izmantojot īpašu tīkla infrastruktūru un tiek uzglabāta saskaņā ar maksājumu karšu nozares datu drošības standartiem (PCI DSS).

Mēs varam atklāt jūsu informāciju uzticamām trešajām pusēm, ievērojot šajā konfidencialitātes politikā noteiktos mērķus. Mēs pieprasām, lai visas trešās personas ieviestu atbilstīgus tehniskos un operatīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus saskaņā ar Īrijas un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību.


Jūsu personīgo datu koplietošana

Jūsu personas datus var lietot arī citas GDS sistēmas (Global Distribution System), piemēram Amadeus, Galileo, lai nodrošinātu pieprasīto pakalpojumu.

Mēs arī varam ar jūsu personas datiem dalīties ar šīm trešajām pusēm, šajā konfidencialitātes politikā aprakstītajam mērķim:

a. Uzticamie GDS (Global Distribution System) aģenti, ar kuriem jūs rezervējat savu lidojumu;

b. Kredīta un debetkartes uzņēmumi, kas atvieglo jūsu maksājumus mums, un krāpšanas apkarošana, iespējams, būs nepieciešama informācija par jūsu maksājuma veidu un lidojumu rezervāciju, lai apstrādātu maksājumu vai nodrošinātu jūsu maksājumu darījumu drošību;

c. Mūsu uzticamie trešo pušu partneri (norādīti mūsu tīmekļa vietnē), kas  piedāvā ar ceļojumiem saistītus produktus un pakalpojumus: ja jūs izvēlaties iegādāties produktus vai pakalpojumus, ko  piedāvā trešās personas, piemēram, apdrošināšana vai viesnīca,  mēs kopā ar mūsu partneriem varam apkopot un koplietot jūsu informāciju, piemēram, jūsu kontaktinformāciju un norēķinu informāciju. Mēs neesam atbildīgi par to, ka trešās personas izmanto jūsu personas datus, ja šāda izmantošana ir atļauta saviem mērķiem. Plašāku informāciju, lūdzu, apskatiet viņu konfidencialitātes politikā.

d. Sociālie mediji: iespējams, jūs varat piekļūt trešo pušu sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, izmantojot mūsu vietni vai lietotni, vai arī pirms atgriešanās mūsu vietnē vai lietotnē. Kad esat reģistrējies savā sociālā pakalpojuma kontā, mēs iegūstam jūsu izvēlēto personisko informāciju, lai dalītos ar mums, izmantojot šos sociālo tīklu pakalpojumus, ievērojot viņu konfidencialitātes iestatījumus, lai uzlabotu un personalizētu jūsu vietnes vai lietotnes izmantošanu. Mēs varam arī izmantot sociālo multivides spraudņus mūsu vietnē vai lietotnē. Rezultātā jūsu informācija tiks nosūtīta jūsu sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam un, iespējams, tiks iesniegta jūsu sociālā tīkla profilā. Lūdzu, skatiet šo trešo pušu sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu vairāk par šo praksi.


Sīkfaili un vietņu izsekošana

Šī vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu uzlabot mūsu pakalpojumus un piedāvāt noteiktas funkcijas, kuras jums varētu noderēt. Tas var ietvert mediju un reklāmas partneru sīkdatnes, kuras tiek norādītas jūsu datorā, apmeklējot mūsu vietni . Lūdzu, apmeklējiet mūsu partneru vietnes, lai iegūtu informāciju par to konfidencialitāti un sīkfailu politiku.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek pārsūtīti uz jūsu datora cieto disku, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, lai mēs varētu atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un palīdzētu mums izsekot mūsu vietnes apmeklētājus; tādējādi ļaujot mums labāk saprast produktus un pakalpojumus, kas jums ir vispiemērotākie. Sīkfails satur jūsu kontaktinformāciju un informāciju, kas ļauj mums identificēt jūsu datoru, kad izmantojat mūsu vietni, lai palīdzētu jums veikt rezervāciju. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, bet, ja vēlaties, varat mainīt šos pārlūka iestatījumus, pieņemot, noraidot un dzēšot sīkfailus. Lielākajā daļā pārlūkprogrammu rīkjoslas palīdzības daļa sniegs jums iespēju labot, lai pārlūkprogramma nepieņem jaunus sīkfailus, kad pārlūks paziņo par to, kad saņemat jaunu sīkfailu vai kā pilnībā atspējojat sīkfailus. Ja izvēlaties mainīt šos iestatījumus, iespējams, ka dažas funkcijas nedarbosies pareizi. Izmantojamās sīkdatnes nenosaka jūsu datorā saglabāto informāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm un to, kā pārtraukt sīkdatnes instalēšanu, apmeklējiet šo vietni: http://www.allaboutcookies.org.

Jūsu datu aizsardzības tiesības
Noteiktos gadījumos saskaņā ar likumu jums ir tiesības:

   - Pieprasīt informāciju par to, vai mums ir jūsu personīgā informācija, un, ja atbilde ir apstiprinoša, kāda ir šī informācija un kāpēc mēs to glabājam / izmantojam.
  -  Pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai (pazīstams, kā "datu subjekta piekļuves pieprasījums"). Tas ļauj jums saņemt , jūsu personas informācijas kopiju un pārbaudīt, vai mēs to likumīgi apstrādājam.
    - Lūgt izlabot jūsu personīgo informāciju. Tas ļauj jums izlabot jebkuru nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, kuru mēs iepriekš saņēmām no jums.
    - Pieprasīt dzēst jūsu personisko informāciju. Tas ļauj pieprasīt mums izdzēst vai noņemt personas informāciju, ja mums nav pamatota iemesla turpināt to saglabāt.


   - Pieprasīt ierobežojumus jūsu personiskās informācijas apstrādei. Tas ļauj lūgt mums apturēt personas datu apstrādi par jums, piemēram, ja vēlaties, lai mēs noteiktu tā precizitāti vai tās apstrādes iemeslu.
    -Pieprasīt, lai jūsu vai jūsu personas dati tiktu pārsūtīti elektroniskā vai strukturētā veidā (parasti pazīstama kā "datu pārnesamības tiesības"). Tas ļauj jums ņemt no mums datus elektroniski izmantojamā formātā un pārsūtīt datus citai personai elektroniski izmantojamā formātā.
    - Atsaukt piekrišanu. Atsevišķos gadījumos, kad jūs, iespējams, esat devis savu piekrišanu jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un pārsūtīšanai konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši paziņojumu, ka esat atsaukuši jūsu piekrišanu, mēs vairs neizmantosim jūsu datu informāciju.
 - Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu rakstot uz e-pastu info@avion.lv vai sazinieties ar mums  pa pastu : Latvia Travel D, Ģimnāzijas iela 34/36-13, Daugavpils, LV-5401.
- Jums nav jāmaksā nodeva, lai piekļūtu savai personiskajai informācijai (vai lai izmantotu kādas citas tiesības). Tomēr mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, ja jūsu piekļuves pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs. Alternatīvi mēs varam atteikties izpildīt pieprasījumu šādos apstākļos.

Iespējams, mums būs jāpieprasa papildus informācija no jums, lai palīdzētu mums apstiprināt jūsu identitāti un nodrošināt jūsu tiesības  informācijas piekļuvei .


Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Mūsu konfidencialitātes politika laiku pa laikam var mainīties, un jebkādas izmaiņas  tiks nosūtītas pa e-pastu vai tiks paziņotas mūsu tīmekļa vietnē.